Industrifärg för General Industrial

HE Element

Färg för General Industrial

Sherwin-Williams ytbehandlingar för General Industrial ger en hållbar och attraktiv finish som ökar livslängden på dina produkter. 
Oavsett om du ytbehandlar jordbruks-, transport- och anläggningsmaskiner, byggnadsprodukter eller legodetaljer så är våra ytbehandlingssystem skräddarsydda för att möta just dina krav på estetik, väderbeständighet och korrosionsresistens.

Alla aktörer som arbetar med ytbehandling möter en mängd olika förväntningar eftersom produkternas slutanvändningsområden och prestandakrav är så omfattande. 
Vårt sortiment av våtfärg och pulver tillgodoser de olika behoven hos ytbehandlare oavsett vilka slutanvändningsområden, kulörer, miljömässiga preferenser eller prestandaspecifikationer det handlar om.

En finish består av mer än bara en ytbehandling. Därför kommer alla våra produkter med ett engagemang och en strävan att erbjuda teknisk expertis på plats och support genom hela din ytbehandlingsprocess.

Gettyimages

Pulver

Shutterstock 231680965

Våtfärg

Liquid Photo

Aerosoler

Spray

Miljöpolicy

Vi skall, i samarbete med våra leverantörer utveckla och marknadsföra ytbehandlingssystem anpassade efter våra kunders behov.

Vårt bidrag till en förbättrad miljö skall vi uppnå genom att:

  • Ge våra kunder kvalificerad hjälp att, med tanke på miljö, kvalité och kostnad, välja rätt ytbehandlingssystem.
  • Uppfylla de krav som miljölagstiftningen ställer.
    Information och utbildning som ger motivation att tänka och handla med omtanke om miljön.
  • Minimera, sortera och återvinna avfall och spill från vår verksamhet.
  • Analysera miljökonsekvenser av nya och förändrade verksamheter för att minimera skadlig miljöpåverkan.
  • Miljöarbetet på Syntema ska på både kort och lång sikt präglas av ständig förbättring och förebyggande insatser.